افتتاح بخش بستری نوزادان بیمارستان بهبود

بخش بستری نوزادان بیمارستان بهبود افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، بخش بستری نوزادان بیمارستان بهبود افتتاح و آماده ارائه خدمات به  بیماران شد. این بخش قبلا به همراه بخش بستری کودکان درکنار بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU ) قرار داشت که با بهره برداری از طبقه پنجم بخش بستری، بخش کودکان به طبقه پنجم انتقال یافت و هم اینک بخش بستری نوزادان در کنار بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU  ) در طبقه اول، به ارائه خدمات می پردازد.  این بخش دارای ۴ اتاق یک تختی و یک اتاق ۴ تختی با تمامی امکانات و تجهیزات ویژه بستری نوزادان و پرستاران مجرب نوزادان آماده ارائه خدمات می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X