افتتاح و راه اندازی درمانگاه زخم و استومی در بیمارستان بهبود

درمانگاه زخم و استومی در بیمارستان بهبود راه اندازی و افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، درمانگاه زخم و استومی با هدف ارائه خدمات تکمیل درمانی و نگهداری و بهبودی زخم در بیمارستان بهبود راه اندازی و افتتاح شد. خدمات این درمانگاه شامل مراقبت و ترمیم انواع زخم های حاد و مزمن، زخم های دیابتی، زخم بستر، سوختگی، عروقی، جراحی، زخم های بهبود نیافته، مراقبت از انواع استومی و مشکلات ناشی از بی اختیاری با متدهای اوزون تراپی، دی بی دی پلاسما، ماگوت تراپی، وکیوم تراپی، انواع پانسمان های نوین و پی آرپی می باشد. این درمانگاه با هماهنگی و تعیین وقت قبلی روزهای زوج آماده ارائه خدمات به بیماران و مراجعین می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X