اقامت ناظر فدراسیون بسکتبال ایران، هیئت داوران و تیم های بسکتبال کشوری در هتل بهبود تبریز

نماینده و ناظرفدراسیون بسکتبال ایران، هیئت داوران و تیم های بسکتبال کشوری در هتل بهبود اقامت کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، نماینده و ناظر فدراسیون بسکتبال ایران، هیئت داوران به همراه تیم های لیگ یک کشوری بسکتبال در هتل بهبود تبریز اقامت داشتند. در چهاچوب مرحله یک چهارم نهائی لیگ یک کشوری بسکتبال کشور، نماینده و ناظر فدراسیون بسکتبال ایران، هیئت داوران و دو تیم قدرتمند شیمی دُر قم و آویژه صنعت پارسای مشهد به مدت ۳ شب از تاریخ بیست و ششم فروردین ماه در هتل آپارتمان بهبود تبریز اقامت داشتند. این مسابقات با حضور چهار تیم نهائی در سالن شهید مهندس پورشریف اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در جریان بود که علاوه بر دو تیم حاضر، تیم های توفارقان آذرشهر به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی و نماینده شهر کرمانشاه نیز حضور داشتند که در پایان این مسابقات، تیم های توفارقان آذرشهر و آویژه صنعت پارسای مشهد به فینال مسابقات راه یافتند. گفتنی است ناظر فدراسیون و هیئت داوران مسابقات همچنین کادر فنی و بازیکنان تیم های مقیم در هتل با اظهار رضایت کامل از نحوه خدمات رسانی و مدیریت هتل، پس از پایان مسابقات هتل را ترک نمودند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X