امکان تشخیص و Staging کانسرهای GYN ( رحم و ضمائم) توسط دستگاه MRI بخش تصویربرداری بیمارستان بهبود

تشخیص و Staging کانسرهای GYN ( رحم و ضمائم) توسط دستگاه MRI بخش تصویربرداری بیمارستان بهبود امکان پذیر شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، تشخیص و Staging کانسرهای GYN ( رحم و ضمائم) توسط دستگاه MRI بیمارستان بهبود، امکان پذیر شد. به گفته رئیس بخش تصویربرداری، با استفاده از امکانات ویژه تصویربرداری دستگاه ام آر آی بیمارستان بهبود، امکان تشخیص و Staging کانسرهای GYN ( رحم و ضمائم) در بیماران مبتلا فراهم گردیده است. دکتر هادی معدن کار اشاره نمود: تشخیص کانسر رحم و ضمائم همانند سایر مراکز تصویربرداری MRI در بخش تصویربرداری بیمارستان بهبود امکان پذیر می باشد و علاوه بر آن، Staging و درجه بندی کانسر رحم و ضمائم نیز برای بیماران در بیمارستان بهبود فراهم شده که از این طریق اساتید و پزشکان با استفاده از تصاویر دقیق گرفته شده توسط دستگاه پیشرفته ام آر آی بیمارستان بهبود و گزارش نویسی متخصص رادیولوژی، ضمن تشخیص دقیق نوع و درجه کانسر GYN، اقدامات درمانی لازم را برای بیماران خود بموقع آغاز نمایند و از آلام آنان بکاهند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X