انتقال واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان بهبود به محل جدید

واحد مدیریت اطلاعات سلامت  بیمارستان بهبود به محل جدید خود انتقال یافت.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، پس از اتمام مراحل نهائی ساخت لابی بیمارستان و تکمیل تجهیزات و نصبیات واحد مدیریت اطلاعات سلامت، صبح امروز پنجشنبه چهارم شهریورماه، این واحد به محل جدید خود انتقال یافت و از این پس کلیه مراحل پذیرش بستری و ترخیص بیماران در این مکان انجام خواهد شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X