انتقال واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان بهبود به محل جدید

  • 1400-06-08

واحد مدیریت اطلاعات سلامت  بیمارستان بهبود به محل جدید خود انتقال یافت.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، پس از اتمام مراحل نهائی ساخت لابی بیمارستان و تکمیل تجهیزات و نصبیات واحد مدیریت اطلاعات سلامت، صبح امروز پنجشنبه چهارم شهریورماه، این واحد به محل جدید خود انتقال یافت و از این پس کلیه مراحل پذیرش بستری و ترخیص بیماران در این مکان انجام خواهد شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X