اهداف کلان بیمارستان بهبود

اهداف کلان بیمارستان بهبود

۱. توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات

۲. ارتقاء استانداردهای ایمنی بیماران

۳. ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت بر اساس تکریم ارباب رجوع

۴. مدیریت و توسعه منابع انسانی

۵. توسعه و گسترش منابع فیزیکی و تجهیزاتی و …

۶. آگاه سازی جامعه از خدمات ارائه شده

۷. استقرار مدیریت نوین مالی

آخرین اخبار و مطالب سایت

X