بازدید دکتر حسین پور فیض از طرح توسعه بیمارستان بهبود

دکتر حسین پور فیض از بخش های جدید طرح توسعه بیمارستان بهبود بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، دکتر حسین پور فیض – جراح و متخصص ارتوپدی –  روز دوشنبه بیست و یکم تیرماه به همراه مدیرعامل بیمارستان از بخش های بستری در حال بهره برداری در طبقات پنجم و ششم طرح توسعه، همچنین از بخش اورژانس، بستری کوکان و بخش مراقبت های ویژه ICU و  NICU بیمارستان بهبود بازدید به عمل آوردند. بخش بستری در طبقه پنجم همانند بخش بستری جراحی مردان و زنان در طبقه چهارم دارای اتاق های بستری سه و دو و یک تخته و اتاق ایزوله می باشد. در بخش بستری VIP نیز اتاق ها بصورت سوئیت  با تمامی امکانات ویژه همچون پرستاران مجرب مستقر در اتاق بستری بیمار در نظر گرفته شده است.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X