بازدید دکتر نیکزاد شهیدی از طرح توسعه بیمارستان بهبود

دکتر نیکزاد شهیدی از بخش های جدید بستری در طبقات پنجم و ششم طرح توسعه بیمارستان بهبود بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، دکتر نیکزاد شهیدی – جراح گوش، حلق و بینی – به همراه مدیرعامل و اعضاء تیم اجرائی از بخش های بستری در حال بهره برداری در طبقات پنجم و ششم طرح توسعه بیمارستان بهبود بازدید به عمل آوردند. این بازدید روز دوشنبه چهاردهم تیرماه همزمان با تجهیز و آماده سازی بخش بستری در طبقه پنجم و بخش بستری VIP در طبقه ششم صورت گرفت. همچنین در این مراسم، بازدید کنندگان از بخش های مراقبت های ویژه  CCU و  ICU در طبقات سوم و دوم بازدید کردند. بخش بستری در طبقه پنجم همانند بخش بستری جراحی مردان و زنان در طبقه چهارم دارای اتاق های بستری سه و دو و یک تخته و اتاق ایزوله می باشد. در بخش بستری VIP نیز اتاق ها بصورت سوئیت  با تمامی امکانات ویژه همچون پرستاران مجرب مستقر در اتاق بستری بیمار در نظر گرفته شده است.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X