بازدید سرزده کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستان بهبود

کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستان بهبود بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صبح روز دوشنبه پانزدهم فروردین ماه بصورت سرزده با حضور دکتر کریمی وکارشناسان واحدهای مختلف معاونت درمان از بخش ها و واحدهای بیمارستان بهبود بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که مدیرعامل و مدیرخدمات پرستاری و کارشناسان و مسئولین مربوطه بیمارستان بهبود نیز حضور داشتند،کارشناسان معاونت درمان ضمن بازدید از بخش ها و واحدهای مختلف، گزارشی از برنامه های اجراشده در ایام تعطیلات نوروزی نیز دریافت کردند. شایان ذکر است بیمارستان بهبود جزو معدود مراکز درمانی در ایام نوروز می باشد که همه ساله با برنامه ریزی و اطلاع رسانی قبلی، در بخش های خدمات جراحی و بستری، درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی و پاراکلینیکی بصورت فعال در خدمت مراجعین و میهمانان نوروزی می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X