بازدید هیئت مدیره از طرح توسعه بیمارستان بهبود

هیئت مدیره بیمارستان بهبود از طرح توسعه بیمارستان، بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، اعضاء هیئت مدیره بیمارستان بهبود، پیش از آغاز جلسه هیئت مدیره، از طرح توسعه بیمارستان بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان پیشرفت و تکمیل طبقات، واحد ها و بخش های راه اندازی شده قرار گرفتند. در این بازدید، اعضاء هیئت مدیره از محوطه بیرونی و ورودی اورژانس – که جدیدا به بهره برداری رسیده و طبقات ۶ ، ۷ و هشتم که شامل بخش های بستری VIP، بخش IVF و نازائی و واحد هواسازها بازدید نمودند. بخش بستری VIP در طبقه ششم پروژه با پنج اتاق VIP و یک سوئیت سوپر VIP طی روزهای آینده تکمیل و تحویل بیمارستان جهت بهره برداری لازم خواهد شد. بخش IVF و نازائی نیز در طبقه هفتم پروژه قرار گرفته و هم اینک این بخش بصورت موقت در طبقه دوم ساختمان سلامت بهبود زیر نظر پزشکان زنان و زایمان فلوشیپ نازائی و پزشکان متخصص ارولوژی فعال می باشد و با پایان ساخت و ساز و تجهیز بخش، به محل دائمی خود انتقال خواهد یافت. طبقه هشتم ساختمان طرح توسعه نیز در اختیار دفتر فنی و واحد تاسیسات بیمارستان بوده که شامل اتاق های هواسازها و موتورخانه آسانسورها می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X