برگزاری ارزیابی بیمارستان بهبود توسط کارشناسان ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی

برنامه ارزیابی بیمارستان بهبود توسط کارشناسان و ارزیابان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.  

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، این ارزیابی طبق زمان بندی اعلام شده از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، امروز سه شنبه بیست و هفتم مهرماه با حضور کارشناسان و ارزیابان در سالن کنفرانس دکتر ایمانی، برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر آذرمی، به عنوان مسئول تیم ارزیابی ضمن معرفی کارشناسان به ایراد سخنرانی پرداخت. در ادامه دکتر علی زادایمانی – رئیس بیمارستان بهبود – ضمن خیرمقدم و خوش آمد گوئی، گزارشی از فعالیت های بیمارستان من جمله پروژه توسعه بیمارستان و عملکرد پزشکان، کادر درمان و پرسنل در مواجهه و درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ ارائه داد. گفتنی است کارشناسان پس از پذیرائی، نسبت به ارزیابی بخش ها و واحدهای مورد نظر خود پرداختند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X