برگزاری اولین جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمارستان بهبود در سال ۱۴۰۱

اولین جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمارستان بهبود درسال ۱۴۰۱ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، اولین جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی در سال ۱۴۰۱ با بازدید از بخش مراقبت های ویژه ( ICU )، صبح روز پنجشنبه هجدهم فروردین ماه با حضور رئیس بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، بهمراه کارشناسان ایمنی، کنترل عفونت و سایر کارشناسان برگزار شد. در این بازدید پرسنل و کادر بخش مراقبت های ویژه ( ICU) به بیان مشکلات و نکات قابل ارتقاء در راستای بهبود کیفیت خدمات به بیماران پرداختند. شایان ذکر است که این بازدیدها بصورت هفتگی طبق تقویم سالانه ابلاغی از بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان انجام می پذیرد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X