برگزاری جلسه بررسی عملکرد واحد انفورماتیک در بیمارستان بهبود

جلسه بررسی عملکرد واحد انفورماتیک در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، جلسه بررسی عملکرد واحد انفورماتیک بیمارستان بهبود برگزار شد. این جلسه روز سه شنبه سوم اسفند ماه با حضور مدیرعامل، رئیس بیمارستان ، مسئولین واحد های مالی و کارشناسان بیمارستان و پرسنل واحد انفورماتیک در سالن کنفرانس دکتر ایمانی برگزار شد. این جلسه با محوریت بررسی مشکلات و هماهنگی واحد انفورماتیک با سایر بخش ها و ارتقاء سطح کیفی سیستم HIS بیمارستان برگزار گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود 

X