برگزاری جلسه هماهنگی انبارگردانی پایان سال در بیمارستان بهبود

جلسه هماهنگی انبارگردانی پایان سال بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، جلسه هماهنگی انبارگردانی پایان سال بیمارستان بهبود برگزار شد. این جلسه روز سه شنبه سوم اسفند ماه با حضور مدیرعامل، مدیر بیمارستان، مسئول دفتر مدیرعامل، مشاور حقوقی، مسئولین واحد های مالی، تجهیزات پزشکی، اتاق عمل، انبار مرکزی، آزمایشگاه، انفوماتیک، داروخانه ها و دفتر فنی و مهندسی در سالن کنفرانس دکتر ایمانی برگزار شد. این جلسه در راستای هماهنگی و انتخاب مسئول انبارگردانی و بررسی تمهیدات لازم در راستای اجرای هرچه بهتر روند بررسی اموال و انبارگردانی  بیمارستان برگزار شد. در این جلسه مهندس سعیدی – مدیرمالی بیمارستان – به عنوان مسئول انبارگردانی پایان سال بیمارستان انتخاب شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X