برگزاری دوره آموزشی مدیریت عمومی و اختصاصی در بیمارستان بهبود

دوره آموزشی مدیریت عمومی و اختصاصی در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، دوره آموزش مدیریت عمومی و اختصاصی در بیمارستان بهبود برگزار گردید. این دوره طی دو جلسه در راستای آموزش مباحث مدیریتی طبق سنجه های اعتبار بخشی بیمارستانها برای مدیران میانی و ارشد بیمارستان بهبود روزهای چهارشنبه، هشتم و یکشنبه دوازدهم دی ماه با ارائه دکتر علیانسب و با حضور مدیران و مسئولین واحدها و بخش ها و کارشناسان بیمارستان در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق ساختمان سلامت بهبود برگزار گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X