برگزاری دوره آموزش استانداردهای ایمنی بیمار در بیمارستان بهبود

  • 1400-10-14

دوره آموزش استاندارد های ایمنی بیمار در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، دوره آموزش استانداردهای ایمنی بیمار و آموزش سنجه های اعتبار بخشی مربوط به ایمنی بیمار روز دوشنبه ششم دی ماه با حضور کادر درمان و پرسنل و با ارائه و تدریس کارشناس ایمنی بیمار  بیمارستان در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق ساختمان سلامت بهبود برگزار شد. این دوره از آموزش ها باهدف ارتقاءعملکرد کادر درمان به ویژه آشنایی پرسنل جدیدالورود طی چهار هفته متوالی برگزار گردیده و شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و اصول رعایت ایمنی بیمار و دستورالعمل های مربوطه و لزوم اجرای دقیق آنها  آشنا خواهند شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X