برگزاری مراسم بزرگداشت روز سالمندان در بیمارستان بهبود

مراسم بزرگداشت روز تجلیل از مقام و منزلت سالمندان، در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، مراسم بزرگداشت روز سالمندان، همزمان با تجلیل از مقام و منزلت سالمندان بستری در بیمارستان بهبود برگزار شد. این مراسم همزمان با بزرگداشت هفته سالمندان و روز تجلیل از مقام و منزلت سالمندان و پیشکسوتان روز پنجشنبه هشتم مهرماه در لابی بیمارستان با حضور مدیرعامل، مدیران و مسئولین بخش ها و کارشناسان آموزش، ایمنی و بهداشت برگزار شد. همچنین طی مراسمی، با حضور مسئولین بیمارستان از سالمندان بستری در بخش های جراحی مردان، زنان، ایزوله و CCU با اهداء شاخه گل تجلیل به عمل آمد. از دیگر برنامه های این روز، آموزش به سالمندان حاضر در لابی بیمارستان بود که توسط کارشناس ارتقاء سلامت بیمارستان با توزیع پمفلت های آموزشی انجام شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X