برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان بهبود

مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان بهبود برگزار شد.

۱۷ سپتامبر مصادف با بیست و ششم شهریورماه، از سوی سازمان بهداشت جهانی بنام روز ایمنی بیمار نام گذاری شده است و امسال با شعار مراقبت ایمن از مادر و نوزاد در سراسر مراکز درمانی جهان، گرامی داشته شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار با شعار مراقبت ایمن از مادر نوزاد، در بیمارستان بهبود برگزار شد. این مراسم روز شنبه بیست و هفتم شهریور ماه در بخش زایمان با حضور رئیس بیمارستان، کارشناس ایمنی، مسئولین بخش های زایمان و مامائی و کادر درمان بخش ها برگزار  شد. شایان ذکر است، بیمارستان بهبود، عضو بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت (HPH) زیر نظر سازمان بهداشت جهانی می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X