برگزاری نشست مدیر مرکز رصد سلامت شمالغرب کشور و مسئول گردشگری سلامت معاونت درمان با مدیرعامل بیمارستان بهبود

مدیر مرکز رصد سلامت بیمارستانهای شمالغرب کشور به همراه کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مدیرعامل بیمارستان بهبود دیدار و گفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمارستان بهبود، مدیر مرکز رصد سلامت شمالغرب کشور و مسئول گردشگری سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مدیرعامل و تنی چند از مسئولین بیمارستان بهبود دیدار و گفتگو کرد. این نشست روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن کنفرانس دکتر ایمانی بیمارستان برگزار شد. دکتر فرزان حاجی زاده ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل و کادر درمان بیمارستان بهبود در عملکرد مطلوب واحد های مختلف بیمارستان در اپیدمی کووید۱۹، میزان رضایت بیماران و مراجعین را از خدمات بیمارستان بسیار بالا خواند. وی پیشرفت و ارتقاء بخش های اتاق عمل و بستری را در سایه مدیریت و نظارت دقیق بر عملکردها و توجه به نیاز جامعه دانست. دکتر حاجی زاده قبل از این دیدار از بخش های جدید اتاق عمل و بستری و بخش های در حال بهره برداری مراقبت های ویژه بازدید به عمل آورد. همچنین مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این دیدار ضمن بیان تاریخچه بلند مدت خدمات گردشگری سلامت بیمارستان بهبود از رضایت کامل بیماران و اتباع کشورهای همسایه از دریافت خدمات مطلوب و قابل اطمینان در بیمارستان بهبود خبر داد. همچنین مدیرعامل بیمارستان بهبود نیز ضمن قدردانی از تشریف فرمائی و بازدید از بخش های جدید، حمایت مسئولین بهداشت و درمان استان را از صنعت گردشگری سلامت در کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای حضور مجدد بیماران و مراجعین کشورهای همسایه را خواستار شد.

روابط عمومی و امور بین المللی بیمارستان بهبود

X