برگزاری نشست هم فکری و هماهنگی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بهبود

نشست هم فکری و هماهنگی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، نشست هم فکری و هماهنگی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بهبود با حضور مدیرعامل و پزشکان گروه کودکان و نوزادان و مدیر گروه جراحی زنان و زایمان، مسئول بخش مراقبت های ویژه نوزادان و اعضاء تیم اجرائی برگزار شد. این نشست صبح روز پنجشنبه هفدهم تیرماه در سالن کنفرانس دکتر ایمانی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید و مسائل و مشکلات بخش (NICU) مطرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد و هماهنگی لازم به عمل آمد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X