برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلبی در بیمارستان بهبود

  • 1401-02-05

کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلبی در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، کارگاه آموزشی یکروزه تفسیر نوار قلبی روز دوشنبه بیست ونه فروردین با حضور مسئولین و پرستاران بخش های بستری و اورژانس و با ارائه و آموزش احسان طالبی -سوپروایزر آموزشی بیمارستان – در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق ساختمان سلامت بهبود برگزار گردید. شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با مفاهیم اولیه و نحوه تفسیر و بررسی نوار قلبی و گزارش نویسی آن آشنا شدند. همچنین در پایان این کارگاه از کلیه شرکت کنندگان آزمون ارزیابی اخذ گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X