برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان بهبود

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، کارگاه آموزشی مدیریت بحران و بلایا روز دوشنبه پانزدهم دی ماه در سالن آموزش و تحقیق بیمارستان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد. شرکت کنندگان دراین کارگاه آموزشی ابتدا بصورت تئوری با مفاهیم اولیه بحران و چارت تشکیلاتی تیم مدیریت بحران بیمارستان و دستورالعمل های اجرائی جدید که توسط آقای نعمتی – دبیر اجرائی تیم مدیریت بحران بیارستان- ارائه میشد، آشنا شده، سپس بصورت عملی نحوه اطفاء حریق در مواقع بحران را در پارکینگ بیمارستان آموزش دیده و تمرین نمودند. شایان ذکر است کارگاه های آموزش دورمیزی و عملی و مانور بحران در سناریو های گوناگون همانند مواجهه با زلزله و سیل و یا آتش سوزی و … همه ساله بصورت دوره ای در بیمارستان بهبود برگزار گردیده و شرکت کنندگان در این کارگاهها جهت آمادگی بیشتر مراحل مختلف عملیات مقابله با بحران در بیمارستان را تمرین و تجربه می نمایند.

روابط عمومی بیمارستان بهبود

X