برگزاری کمیته مدیریت بحران در بیمارستان بهبود

کمیته مدیریت بحران در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، کمیته مدیریت بحران در بیمارستان بهبود برگزار شد. در راستای دستورالعمل ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر تشکیل کمیته های مدیریت بحران در کلیه سازمانها، نهادهای ذی ربط و مراکز درمانی در خصوص زلزله اخیر کلانشهر تبریز و آمادگی تیم های بحران استان، کمیته بحران بیمارستان بهبود روز شنبه نهم بهمن ماه با حضور رئیس و اعضاء تیم مدیریت بحران در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق بیمارستان بهبود برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارزیابی تیم مدیریت بحران بیمارستان، مسائل و مشکلات بیمارستان توسط دبیر کمیته مطرح و مدیرعامل و رئیس تیم بحران بررسی و ارزیابی شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X