تاثیرات قرنطینه های کووید ۱۹ بر سیستم دفاعی بدن کودکان

بیش از یکسال و نیم از شیوع بیماری کووید ۱۹ گذشته و در طی این مدت برای جلوگیری از شیوع و ابتلا به آن انواع قرنطینه ها – فاصله گذاری های اجتماعی و محدودیت ها در برخورد ها – تغییرات در شیوه های زندگی اعمال شده است.

حال سوال اینجاست : تاثیرات این قرنطینه ها در روی سیستم دفاع ایمنی بدن چیست؟

پروفسور Jonathan Hourihane از دانشگاه RCSI دوبلین ایرلند در پاسخ به این سوال ابتدا مروری بر عملکرد و مکانیسم های سیستم دفاع ایمین از بدو تولد تا بلوغ می نماید.

وی می گوید: در زمان تولد سیستم دفاع ایمنی نوزاد چندان کامل نیست و در طول یکسال بعد از تولد است که سیستم دفاع ایمنی او تحت تاثیرات عوامل محیطی تکمیل می شود. پس در طول یکسال اول زندگی بخش اعظم مکانیسم های دفاع ایمنی بدن تکمیل شده و قرارگیری او در معرض انواع عوامل محیطی مانند باکتری ها – ویروس ها – و عوامل محرک داخلی و خارجی به تکمیل شدن حافظه ایمنی بدن کمک میکند. این بدان معنا نیست که در طی این یکسال کودک را در معرض انواع عوامل محیطی عمدا قرار دهیم تا سیستم دفاع ایمنی قوی داشته باشیم و همینطور نبایدهم بچه را در قرنطینه و یا محیط بسیار حفاظت شده و دور از تماس با هرگونه عوامل قرار دهیم. ( البته این غیر ممکن است.)

بهترین راه این است که با طی یکسال روال عادی زندگی اجازه تکمیل سیستم دفاع ایمنی را به کودک بدهیم. کودک خودبخود در طی زایمان مادرش – برخوردها با والدین و برادرها و خواهرها بعداز تولد با عوامل محرک سیستم دفاع ایمنی بدن خود روبرو می شود و آنها به تکمیل فرآیندهای تکامل سیستم دفاع ایمنی و حافظه ایمنی کمک خواهند کرد. همینطور او تاکید کرد نگهداری حیوانات خانگی باعث آلودگی بیشاز حد کودک شده و اصلا توصیه نمی شود.

Source: Medical News Today       may-02-2021

X