تجهیزات پزشکی

این واحد در ساختمان شماره ۲ (اداری ) بیمارستان قرار دارد و مسئولیت خرید تجهیزات و دستگاههای تشخیصی و درمانی با هماهنگی واحد تدارکات بر عهده این واحد می باشد.با توجه به وضعیت فعلی قیمت اقلام و تحریم کشورمان، پرسنل این واحد بصورت آنلاین در حال رصد تجهیزات مورد نیاز بیمارستان هستند تا وسایل خریداری شده ضمن بروز بودن و مرتفع نمودن نیاز های بیمارستان، در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن تحویل واحد مربوطه گردد. همچنین این واحد مسئولیت هماهنگی نصب و آموزش دستگاههای خریداری شده را بر عهده دارد که با هماهنگی واحد آموزش این امکان برای فراگیری پزشکان و پرستاران فراهم می گردد.

تلفن مستقیم این واحد ۱۰۱۱ می باشد.

X