واحد تدارکات

این واحد در ساختمان مرکزی طبقه همکف بیمارستان قرار دارد و مسئولیت خرید مایحتاج و ارزاق عمومی و لوازم مصرفی و تجهیزات و دستگاههای تشخیصی و درمانی با هماهنگی واحد تجهیزات پزشکی بر عهده این واحد می باشد.پرسنل این واحد بصورت روزانه با کیفیت ترین اجناس و اقلام غذائی و لوازم مصرفی مورد نیاز واحد تغذیه و تجهیزات پزشکی را خریداری می نمایند و در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن تحویل واحد مربوطه می نمایند.

تلفن مستقیم این واحد ۱۰۰۲ می باشد.

X