تلفنخانه مرکزی

این واحد در طبقه همکف بیمارستان جنب واحد پذیرش و ترخیص بیمارستان قرار دارد و بصورت ۲۴ ساعته و شبانه روز علاوه بر نصب نرم افزار پاسخگوئی آنلاین ( اپراتور مرکزی)، یک نفر نیز نسبت به پاسخگوئی مستقیم اقدام می نماید.

تلفن اپراتور بیمارستان ۳۱۵۵۵ می باشد.

X