حضور رئیس بیمارستان بهبود در درمانگاه دندانپزشکی در روز گرامیداشت مقام دندانپزشکان

در روز گرامیداشت مقام دندانپزشک، رئیس بیمارستان بهبود با حضور در درمانگاه دندانپزشکی  از خدمات ارزنده دندانپزشکان قدردانی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، در روز بیست و سوم فروردین ماه هرسال که به مناسبت گرامیداشت خدمات ارزنده دندانپزشکان به نام آنان ثبت شده است، رئیس بیمارستان بهبود به همراه تنی چند از مدیران ارشد بیمارستان به رسم همه ساله با حضور در درمانگاه دندانپزشکی از خدمات ارزنده دندانپزشکان قدردانی کرد. درمانگاه دندانپزشکی بیمارستان بهبود در طبقه چهارم درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تا پاسی از شب در خدمت بیماران و مراجعین میباشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X