راه اندازی و پذیرش بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU بیمارستان بهبود

راه اندازی و پذیرش بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU بیمارستان بهبود

بخش بستری مراقبت های ویژه قلبی CCU بیمارستان بهبود با پذیرش اولین بیمار خود شروع به کار نمود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، با پذیرش اولین بیمار نیازمند به بستری در بخش قلب، بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU در بیمارستان بهبود شروع به فعالیت نمود. بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU در طبقه سوم ساختمان طرح توسعه بیمارستان، با ۸ تخت بستری و یک تخت ایزوله با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاههای مراقبت های ویژه زیر نظر پزشک مقیم ۲۴ ساعته متخصص قلب و عروق و پرستاران مجرب آماده پذیرش بیماران محترم نیازمند به بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU می باشد.

روابط عمومی و اموربین الملل بیمارستان بهبود

X