رضایت سنجی ویژه واحد آزمایشگاه

رضایت سنجی ویژه واحد آزمایشگاه

 • مراجعه کننده محترم این پرسشنامه جهت سنجش میزان رضایت شما از خدمات واحد آزمایشگاه ارائه شده است لذا همکاری لازم را در خصوص تکمیل آن مبذول داشته تا ما را در راستای بهبود هرچه بیشتر ارائه خدمت با استفاده از نتایج حاصل ازآن یاری رسانید.

 • اطلاعات عمومی

 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • با تشکر و سپاس از همکاری شما

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

X