برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی و پرتونگاری در بیمارستان بهبود

مراسم گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی و پرتونگاری در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، مراسم گرامیداشت روز جهانی تجلیل از خدمات ارزشمندکادر پرتونگار بخش های تصویربرداری روز دوشنبه هفدهم آبان ماه در بیمارستان بهبود برگزار شد و مدیرعامل، مدیر داخلی و تنی چند از مسئولین بیمارستان با حضور در بخش تصویربرداری و اهداء دسته گل از خدمات ارزشمند پرسنل بخش تصویربرداری قدردانی نمودند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X