شروع به کار بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان بهبود

با انتقال بیماران بستری در بخش حاد، بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان بهبود رسما آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، با تجهیز کامل بخش مراقبت های ویژه (ICU) در طبقه دوم ساختمان طرح توسعه، این بخش اقدام به پذیرش بیماران نیازمند بستری در بخش مراقبت های ویژه نمود. همچنین بیماران بستری در بخش حاد اورژانس بیمارستان نیز پس از اخذ رضایت همراهان و آمادگی به بخش ICU انتقال پیدا کردند. بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان بهبود با ۷ تخت بستری و یک تخت در اتاق ایزوله با پیشرفته ترین تجهیزات مراقبت های ویژه و اتاق مانیتورینگ بیماران در طبقه دوم ساختمان طرح توسعه در کنار بخش اعمال جراحی از امروز آماده پذیرش بیماران می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X