شکست رکورد چندین ساله اعمال جراحی در اتاق عمل بیمارستان بهبود

رکورد چندین ساله اعمال جراحی انجام شده در اتاق عمل بیمارستان بهبود شکسته شد.

به گزارش مدیریت بیمارستان بهبود با انجام ۹۵۴ عمل جراحی موفق در آذر ماه ۱۴۰۰ رکورد عمل های جراحی در اتاق عمل بیمارستان شکست.  عمل های جراحی انجام شده که حاصل تلاش و همت دسته جمعی کلیه پزشکان، واحدهای اطلاعات سلامت، بخش های بستری جراحی، اتاق عمل، بخش CSR، تیم بیهوشی، سوپروایزرین، واحد داروخانه، تجهیزات پزشکی، دفتر پرستاری، مترون و کلیه عوامل و دست اندکاران و دقت عمل و مدیریت راهبردی تیم مدیریتی بیمارستان می باشد، موجب افزایش ۶۸ درصدی اعمال جراحی در اتاق عمل بیمارستان گردیده است. روابط عمومی بیمارستان این موفقیت بزرگ را خدمت تمامی سهامداران، هیئت مدیره، مدیرعامل، کادر درمان و پرسنل خدوم بیمارستان بهبود تبریک و تهنیت عرض می نماید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X