سامانه مشاهده فیش حقوقی پزشکان و پرسنل بیمارستان بهبود

سامانه مشاهده فیش حقوقی پزشکان و پرسنل بیمارستان بهبود به همت واحد انفورماتیک به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، این سامانه به همت واحد انفورماتیک و در راستای ارائه خدمات رفاهی مطلوب به اساتید، پزشکان و پرسنل بیمارستان راه اندازی گردیده است. مسئول واحد انفورماتیک  در این باره گفت: کلیه اساتید، پزشکان و پرسنل بیمارستان می توانند جهت مشاهده فیش های حقوق ماهیانه از طریق لینک های زیر که قابل دانلود و نصب می باشد، فیش حقوقی شان را مشاهده نموده و بعد از نصب نرم افزار جهت تکمیل فرآیند نصب به واحد انفورماتیک مراجعه نمایند.

     نسخه اندروید

روابط عمومی بیمارستان بهبود

X