مراسم روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان بهبود برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود به منظور فرهنگ سازی و ترویج رعایت بهداشت دست در جامعه و بیمارستان، مراسم گرامیداشت روز بهداشت دست با حضور مسئولین و تیم کنترل عفونت بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان بهبود برگزار شد. در این مراسم آموزش تئوری و عملی شستشوی صحیح دستها برای پرسنل بیمارستان انجام گردید.
در ادامه این مراسم تیم کنترل عفونت بیمارستان بهبود، ضمن تقدیر از همکاران بخش های مختلف بیمارستان که در رعایت و ترویح بهداشت دست شرکت داشتند، با اهدای هدایا از پرسنل برگزیده تقدیر بعمل آوردند.

واحد روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

X