موافقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با افتتاح بخش های جدیدالتاسیس بیمارستان بهبود

پیرو خبر موافقت معاونت درمان دانشگاه با افتتاح بخش های جدید بیمارستان بهبود به اطلاع میرساند این جلسه روز سه شنبه ۱۷/۱۰/۹۹ با حضور مدیرعامل ،مسئولین بیمارستان بهبود و دکتر رجایی –  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز- در محل اداره معاونت درمان تشکیل وایشان پس از رویت مجوزات اخذ شده به همراه نقشه های تایید شده بخش های جدید با افتتاح این واحدها موافقت بعمل آورد.

روابط عمومی بیمارستان بهبود

X