واحد کارشناسان بیمارستان

  • 1399-10-01

این واحد در ساختمان شماره ۳ (کلینیک سلامت  ) طبقه چهارم  قرار دارد. کارشناسان بهداشت کار ( طب کار) و بهداشت محیط و ارتقاء سلامت بیمارستان در این واحد قرار دارند و مسئولیت رسیدگی به بهداشت محیط و طب کار و اصول فیزیکی کارکنان در بیمارستان بر عهده آنان است. همچنین واحد ارتقاء سلامت بیمارستان با برنامه ریزی مدون برای مراجعین و بیماران و کارکنان کلاسهای رایگان آموزشی در حین کار و درمان و در سالن های انتظار برپا داشته و در راستای آگاهی عمومی جامعه و کارکنان تلاش می نماید.

تلفن کارشناس بهداشت محیط ۱۴۳۰، کارشناس طب کار ۱۴۳۱، کارشناس ارتقاء سلامت ۱۴۴۰ می باشد.

X