واحد کمیته های بیمارستانی

این واحد در ساختمان شماره ۲ طبقه سوم قرار دارد.یکی از سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر خدمات و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه­ اندازی کمیته ­های بیمارستانی می­ باشد. کمیته ­های بیمارستانی وسیله­ ی ادغام توانایی ­ها و دانش­ های پراکنده­ ی بخش­ های گوناگون سازمان در قالب یک واحد فعال و منسجم هستند، عاملی برای کنترل کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار چرا که از طریق آن می­توان به کمبودها و کاستی­ های موجود پی برد و باعث تقویت عملکرد، رفع مشکلات و معضلات موجود در بیمارستان شد.

هدف از تشکیل کمیته­ های بیمارستانی:

مشارکت و همیاری مسئولین بخش ­ها و کارشناسان در کشف، تحلیل و ارزیابی مشکلات و همکاری در انتخاب بهترین راه حل مداخله ­ای در برخورد با چالش­ های موجود در بیمارستان.

وظایف کمیته ­ها:

جستجو و شناسایی مشکلات، نارسائی­ ها و کمبودها در بیمارستان

ارائه راه­ حل و راه­کارهایی جهت رفع مشکلات، نارسائی ­ها و ارائه راه­کارهایی جهت ارتقاء کیفیت وبهینه کردن فعالیت­ های بیمارستانی

جستجو، شناسایی و ارائه نقاط قوت بیمارستان توسط کارشناسان و استفاده از آن­ها در جهت رفع مشکلات

کمک به اتخاذ بهترین تصمیم در مواجه با مشکلات و نارسایی­ ها

نزدیک کردن مسئولین با یکدیگر در جهت همکاری و تعامل بیشتر در امور

فراهم کردن امکان مشاوره و مکالمه مستقیم با رئیس و مدیر بیمارستان برای مسئولین بخش ­ها در مورد مسائل بخش­ های مربوطه

شناسایی و جمع­ آوری افراد با تجربه و کارشناس و استفاده از پیشنهادات، انتقادات، مشاوره ­ها و راه­کارهای ارائه شده توسط ایشان

ارزیابی و بازنگری فرآیند فعالیت­ های جاری بیمارستان و تلاش جهت بهبود کیفیت و بهینه کردن فرآیندها 

پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان و تلاش مستمر جهت ارتقاء کیفیت خدمات و بهینه کردن فعالیت­ ها

در جریان گذاشتن مسئولین و کارکنان از امور جاری و ارائه آمارهای مختلف

تلفن واحد کمیته های بیمارستانی ۱۰۱۲ میباشد

X