پذیرش و بستری در بخش بستری VIP

ایجاد آرامش و فراهـــــم نمودن محیــــــطی آرام و دلپذیر برای بیمـــــاران جزء مسائل درمانی و بهبـود آنان است. روحیه بالا و احساس در کنــــار خانـواده بودن برای هر فرد بیمـــــاری، بهترین راه برای حفظ سلامت و امـید به بهبــودی او است. بیمارستان بهبود با توجه به این امر مهــــم و آگاهی ازشرایط استاندارد جهانی اقدام به فـــراهم نمودن چنین بخشی در فضای داخلی بیمارستان نموده است.

بخش VIP بیمارستان بهبود واقع در طبقه ششم که شامل ۴  اتاق ویژه بستری با ظاهری زیبا و نورکافی و یک سوئـیت VIP جهت رفاه حال بیماران و همراهان در نظر گرفته شده است. این بخش با دارا  بودن کلیه امکانات رفــاهی، خطــوط اینــترنت ، در فضایی آرام با امکانات عـالی برای بیمار و همراه بیمار در خدمت مراجعین محترم می باشد.

ارمغانی به وسعت آرامش

X