کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستانی برای چندمین سال پیاپی توسط بیمارستان بهبود

بار دیگر تیم رهبری و اجرایی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود در سایه مدیریتی توانمند ، کارآمد و فعال،  با تلاشی مضاعف ودرخور تحسین  با توکل بر خدا و اعتماد به نفس و خود باوری توانست رتبه درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی را در ارزیابی بیمارستانهای کشور در سال ۱۴۰۰ را  بر اساس استانداردهای نوین اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستان بهبود به ارمغان بیاورد و این نشان از اجرایی بودن وکاربردی شدن متون و سنجه ها در کلیه زمینه ها و تسلط تیم اجرائی و پرسنل بر امور محوله در بیمارستان بهبود می باشد. کسب این افتخار و مباهات را خدمت هیئت مدیره، مدیرعامل، اعضا شرکت تعاونی، پزشکان وکارکنان بیمارستان بهبود تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدواریم این سرمایه گرانقدر برای تلاشی والاتر در عرصه ارائه خدمات عالی تر وایمن و اثر بخش تر برای بیماران و مراجعین وکادر بیمارستان بهبود بوده باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X