گرامیداشت آیین سنتی و کهن شب یلدا در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

برگزاری مراسم گرامیداشت آیین سنتی و کهن شب یلدا در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X