آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه بیمارستان بهبود با در اختیار داشتن کادری مجرب و استفاده از دستگاههای روز دنیا به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به مراجعه‌کننده‌گان محترم میباشد. لازم به ذکر است، سیاست این آزمایشگاه آماده‌سازی جواب‌ها در کوتاهترین زمان و با دقت و صحت بیشتر، برای کمک در روند تشخیص بیماری میباشد. لذا برخود لازم دانسته تا امکانات و آزمایشات انجام شده در این مرکز را به شما اساتید محترم معرفی نموده تا قدم کوچکی در راستای بهبود بیماران برداریم.

بخش بیوشیمی:

استفاده از دستگاههای اتوآنالایزر هیتاچی ۹۱۲-۷۱۷ (ساخت کشور ژاپن)  برای انجام تمامی آزمایشات بیوشیمی اعم از پنل کلیوی – پنل کبدی – پنل دیابت – پنل چربی – …

دستگاه Convergys برای انجام تست‌های الکترولیتی شامل NA-K-Ca۲+  

دستگاه OPTI-CCA برای اندازه‌گیری گازهای خونی

دستگاه Sebia(ساخت کشور فرانسه) برای انجام انواع الکتروفورز (هموگلوبین – پروتئین سرم و ادرار) و HbA1c به روش مرجع کپیلاری.(لازم به ذکر است این دستگاه در زمان انجام تست HbA1c قادر به جداسازی هموگلوبین‌های غیر طبیعی نیز می‌باشد که دراینصورت اپراتور پیشنهاد انجام الکتروفورز را به پزشک معالج می‌دهد)

بخش هورمون‌شناسی:

استفاده از دستگاههای کمی‌لومینسانس  Immulite 2000  و Immulite 2000 Xpi (ساخت کشور آمریکا)  برای انجام تستهای: پنل تیروئیدی – پنل هورمون‌های جنسی – پنل هپاتیت – سطح دارویی – تومورمارکرها

 

بخش هماتولوژی:

استفاده از دستگاه‌های Sysmex XS500i و Sysmex KX21N (ساخت کشور ژاپن) برای آنالیز CBC + Diff و نیز بهره‌گیری از کارشناس ارشد هماتولوژی برای بررسی موارد مشکوک‌تر و نیز گزارش PBS و دستگاه تمام اتوماتیک کواگولامتر Stago (ساخت کشور فرانسه) برای انجام تمام فاکتورهای انعقادی.

بخش ایمونولوژی:

استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک آلگریا (ساخت کشور آلمان) به روش الایزا برای انجام تست ‌های اتوایمیون (Auto Antibody) و تست‌های عفونی نظیر: VZV – HSV – Chlamydia trachomatis – EBV – … – HPG/M/A

بخش ژنتیک:

با راه اندازی این بخش و بهره گیری از پزشکان متخصص ، پذیرش، مشاوره و نمونه برداری آزمایشات زیر در این آزمایشگاه امکان پذیر شده است:

لیست آزمایشات مولکولی:

تب مدیترانه‌ای (Familial Mediterranean Fever (FMF ، ناشنوایی Connexin 26 & Connexin 30 ، بررسی فاکتورهای انعقادی مربوط به مرگ داخل رحمی و سقط جنین   (F V , F II , Mthfr , Pal 4G/5G)  ،  (Spinal Muscular Atrophy (SMA  ، بررسی مولکلولی  CAH، بررسی مولکلولی  Brca1 , Brca2، دیستروفی عضلانی دوشن و بکر، آتاکسی‌های مخچه‌ای و نخاعی (SCA)، بررسی حذف‌های مولکلولی کروموزوم (Y، (Y chromosome microdeletion، بررسی مولکلولی MPL , PML , CALR , Jak2، بررسی آنیوپلوئیدی کروموزوم‌های X,Y-21-18-13 به‌روش QF-PCR، تعیین هویت Paternity

آزمایشات سیتوژنتیک و مولکلولی:

FISH برای آنیوپلوئیدی‌های کروموزوم‌های X,Y-21-18-13، FISH برای Her2، آزمایش غیر تهاجمی غربالگری دوران بارداری (Cell Free DNA)، آزمایش تعیین جنسیت ۸ هفته

لیست آزمایشات سیتوژنتیک:

آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) از خون محیطی، آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) از خون محیطی با روش High، آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) از بافت جنین، آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) از مایع آمنیون(آمنیوسنتز)، آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) از مغز استخوان، آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) فیلادلفیا، آزمایش کشت کروموزومی(کاریوتایپ) برای فراژل X

X