اورژانس

اورژانس

اورژانس بیمارستان بهبود

واحد اورژانس بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی بهبود با مساحتی حدود۴۵۰۰ مترمربع وبا حدود بیش از بیست سال سابقه درطبقه همکف واقع شده؛ این بخش با کادری مجرب ،متعهد وبا همکاری متخصصین طب اورژانس وپزشکان عمومی بصورت ۲۴ساعته وبا برخورداری از تجهیزات پزشکی مدرن ونوین ودر راستای ارزشهای والای انسانی با آخرین تکنولوژی روز و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز ودر قالب شرکت تعاونی فعالیت مینماید. این قسمت شامل دوقسمت تحت نظر حاد وسرپایی میباشدوخلاصه ای از خدمات این بخش شامل :

بخش تحت حاد: بیماران اورژانسی ونیاز به اقدام فوری(سطوح ۱،۲،۳تریاژ) پذیرش و ویزیت شده ،بعداز انجام اقدامات اولیه اورژانس ترخیص ، بستری و یا اعزام میگردند .این قسمت دارای واحد تحت نظر حاد ۱ و۲، اتاق تریاژ،اتاق احیاء، ۱۵ تخت بستری ، اتاق تحت نظر کودکان ،اتاق ایزوله ،اتاق مسمومین ، آزمایشگاه اورژانس، اتاق گچ گیری واتاق عمل( بیماران ترومایی ،آسیب دیده عضوی و…)به همراه تجهیزاتی نظیر دستگاه رادیوگرافی پرتابل، اکو،سونوگرافی ،  مانیتورینگ قلبی و… میباشد.

بخش خدمات سرپایی اورژانس: درفضایی ۱۷تخته وتحت نظر پزشک عمومی برای بیماران اورژانس (سطح۴و۵) وحتی بیماران تحت نظر پزشکان خارج از بیمارستان ارائه خدمات مینمایند . این خدمات شامل سرم تراپی و تحت نظر بیماران سرپایی ،  تزریقات ، اکسیژن تراپی ، پانسمان نوین ، اعمال جراحی سرپایی و کوچک که نیازمند به بیهوشی نباشد ، اعمال زیبایی زیر نظر پزشکان متخصص ، برداشتن ضایعات پوستی مثل برداشتن لیپوم ،کیست و….، ترمیم ناخن،نمونه برداری،گچ گیری وبرداشتن گچ ، ختنه ،انجام بخیه وبرداشتن بخیه ، وترمیم محل زخم ، فصد خون، سوراخ کردن گوش ، انجام تزریقات بیماران خاص، سونداژ ، اسپیرومتری( بررسی عملکرد ریه ها)، بینایی سنجی وغربالگری چشم کودکان انجام نوار قلب وخدمات دیگری که با دستور پزشکان متخصص انجام میگردد. اورژانس دارای ۳ راه قابل دسترسی است  : اورژانس حاد از سمت ورودی اصلی حیاط بیمارستان ( در حال احداث ) و اورژانس سرپائی از درب ورودی فعلی و کوچه ممتاز میباشد .

پزشکان عمومی مقیم در اورژانس :

۱-آقای دکتر جوادی

۲- آقای دکتر فروزان

۳- آقای دکتر متقی 

۴- آقای  حسینعلیزاده

۵-آقای  حسین زاده

۶- خانم دکتر نیکومهر

۷- آقای دکتر صدقی

۸- آقای دکتر عیسی زاده

۹- خانم دکتر نوگل

و پزشکان متخصص طب اورژانس مقیم در اورژانس حاد :

۱- آقای دکتر زینالی

۲- آقای دکتر مشهدی 

۳- آقای دکتر اصل زاد

۴- خانم دکتر مجیدی

۵- خانم دکتر ابراهیمی

۶- خانم دکتر نجابتیان

۷- خانم دکتر یثری

۸- خانم دکتر امینی زاده

شماره های تماس :

اورژانس حاد ۴۳۱۵۵۱۱۱۶

اورژانس سرپائی : ۴۱۳۱۵۵۱۱۱۵   

X