اکو کاردیوگرافی

اکو کاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی که تحت عنوان تست اکوی قلبی هم نامیده می شود، تستی است که در آن با استفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل میشود. برای انجام اکوی قلبی نیازی به بستری در بیمارستان وجود ندارد . انجام اکوی قلبی درد نداشته و عمل جراحی هم نمی باشد . اکوکاردیوگرافی تستی است که جهت کمک به پزشک شما به منظور تشخیص مشکلات قلبی شما یا چگونگی عملکرد قلب بکار می رود. ممکن است انجام اکوکاردیوگرافی در شرایط زیر ضروری باشد:

 1. هنگامی که دارای صداهایی غیرطبیعی قلبی هستید.
 2. هنگامی که دچار درد قفسه سینه غیرقابل توجیه هستید .
 3. هنگامی که دچار یک نقص مادرزادی قلبی می باشید .
 4. هنگامی که دچار حمله قلبی شده اید .
 5. هنگامی که دچارتب روماتیسمی هستید .

اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چگونه صورت می گیرد ؟

 1. شما برروی یک تخت به پهلو یا پشت می خوابید .
 2. پزشک ژل مخصوصی رابرروی یک پروب می ریزد و آن را روی ناحیه سینه ای شما حرکت می دهد.
 3. امواج ماورا صوت تصاویری را از قلب شما و دریچه های آن ایجاد می کنند .
 4. دراکوکاردیوگرافی از امواج اشعه ایکس استفاده نمی شود .
 5. حرکات قلبی شما بر روی یک صفحه ویدیویی مشاهده می شود .
 6. یک نوار ویدیو یا عکس را می توان تهیه نمود .
 7. در طول تست شما نیز می توانید ویدئو را ببینید .
 8. این تست اغلب به کمتر از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد .
 9. این تست درد و عوارض جانبی ندارد .
 10. پزشک شما در مورد نتایج آن با شما صحبت می کند .

اکوی قلب جهت خدمت رسانی به مراجعین محترم در درمانگاه قلب ساختمان نوبر(نصر سابق) بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود واقع گردیده.

X