جراحی مردان

جراحی مردان

بخش جراحی مردان

این بخش مجهز به اتاق های تک تختی و دو تختی با کیفیت بالا و استاندارد و با در نظر گرفتن سطح بالای ایمنی آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد .

اتاق ها مجهز به سیستم تهویه عالی ، کمد دیواری برای هر بیمار و یخچال تکی برای هربیمار ، توالت فرنگی و حمام می باشند .

رئیس گروه جراحی :  دکتر کریم  شهرآرا

سرپرستار : آقای مسعود نعلبندی

موقعیت : طبقه ۴

در ضمن انجام خدمات پاراکلینیکی از جمله فیزیوتراپی ، انجام تست های تشخیصی ، اکوکاردیوگرافی ، سونوگرافی در اتاق و بر بالین بیمار انجام می شود.

این بخش مجهز به اتاق ایزوله با تهویه عالی جهت بیماران دارای مشکلات خود ایمنی با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی می باشد .

(شماره تماس : ۳۱۵۵۱۷۱۱ )

X