آقای توحید همراه پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
روانشناسی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X