آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 17:30 - 19:00 تبریز - بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:30 - 19:00 تبریز - بیمارستان بهبود
X