آقای دکتر فریدون صالحی

درباره پزشک

فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:00 - 13:00 تبریز- بیمارستان بهبود
دوشنبه 11:00 - 13:00 تبریز- بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:00 - 13:00 تبریز- بیمارستان بهبود
X