آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
روانشناسی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X