خانم دکتر شهلا دره شیری

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:00pm - 7:30pm تبریز_بیمارستان بهبود
یکشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز_بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز_بیمارستان بهبود
شنبه 11:00am - 1:00pm تبریز_بیمارستان بهبود
X